(Русский) Памяти Владимира Никитича Краснова (21.07.1924 – 15.03.2017)


 
 

Recommended bibliographic description

, (Русский) Памяти Владимира Никитича Краснова (21.07.1924 – 15.03.2017), Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki [Studies in History of Science and Technology], , p.  831-832

     
    © Studies in the History of Science and Technology: Quarterly scientific journal of the Russian Academy of Sciences (2015)
    ISSN 0205-9606. Индекс 70143